Tạo đơn hàng trực tiếp (tư vấn viên nhập thông tin cho khách hàng)

Tag sản phẩm cần tạo đơn hàng: Nhấp vào dòng chữ " Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng"

Chọn sản phẩm, số lượng sản phẩm---> "Tag sản phẩm được chọn"

Kiểm tra sản phẩm, số lượng, số tiền cần thu

Chuyển sang bước Nhập thông tin khách hàng

Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn Phương thức thanh toán phù hợp, chuyển sang bước Xem lại đơn

Nếu thông tin đã đầy đủ và chính xác, chọn nút Chốt đơn.

Nếu cần chỉnh sửa thông tin, chọn nút Quay lại

Hệ thống sẽ gửi hình ảnh phiếu đơn hàng cho khách hàng khi Chốt đơn thành công

Last updated