Tổng đài (Beta)- đang bảo trì

DooPage hỗ trợ tích hợp tổng đài để khi khách hàng gọi điện đến số tổng đài sẽ hiển thị trên giao diện center.doopage.com

Lưu ý:

  • Hiện tại DooPage đang thử nghiệm giới hạn kênh tổng đài trên phiên bản web. Nếu bạn không thể thao tác thêm tổng đài, có thể vì số lượng tổng đài thử nghiệm đã được sử dụng hết, bạn vui lòng liên hệ với Fanpage DooPage để được hỗ trợ. Phiên bản trên điện thoại sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới.

  • Nếu gặp khó khăn trong quá trình sử dụng kênh tổng đài, bạn vui lòng liên hệ ngay với Fanpage DooPage để được hỗ trợ kịp thời. Những đóng góp của bạn trong quá trình sử dụng sẽ giúp đội ngũ DooPage nhanh chóng hoàn thiện hệ thống nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu sử dụng của người dùng.

  • Để thực hiện cuộc gọi ra từ Tổng đài trên phần mềm, Tài khoản cần có Tín dụng trong gói Thanh toán. Bạn cần đảm bảo số tiền trong Tín dụng vẫn còn khi thực hiện cuộc gọi ra.

Hướng dẫn thêm Tổng đài

Bước 1:

Tại my.doopage.com, bạn chọn Kênh --> Tổng đài -->Thêm tổng đài (hoặc click vào đường dẫn: https://my.doopage.com/dashboard/pbx)

Bước 2: Tạo Tổng đài

Tên tổng đài do bạn Tùy chọn, sau đó click nút Hoàn tất

Sau khi bạn Thêm tổng đài, hệ thống sẽ gắn một số điện thoại cho Tổng đài bạn vừa tạo

Bước 3: Thêm máy nhánh

Máy nhánh được hiểu là tài khoản nhân viên có quyền nhận chuông reo khi có khách hàng gọi điện đến số Tổng đài bạn vừa tạo. Để Tổng đài hoạt động, hãy đảm bảo có ít nhất 01 máy nhánh được kích hoạt.

Gạt nút kích hoạt tài khoản nhân viên bạn muốn chọn làm máy nhánh

Vậy là bạn đã hoàn tất bước thêm Tổng đài. Bây giờ khi có khách hàng gọi điện đến số Tổng đài vừa tạo, nhân viên được thêm máy nhánh có thể nghe chuông, Trả lời, Từ chối, Chuyển tiếp cuộc gọi.

Hướng dẫn nhận cuộc gọi - Gọi ra cho khách hàng

Khi có khách hàng gọi đến số Tổng đài vừa tạo, chuông sẽ được đổ lần lượt cho những máy nhánh đang ở trạng thái trực tuyến.

Để có thể nghe chuông, nhận cuộc gọi và gọi ra, bạn hãy đảm bảo cho phép phần mềm truy cập vào Microphone trên trình duyệt web

Nhận cuộc gọi vào

Khi có khách hàng gọi tới Tổng đài, tài khoản nhân viên sẽ nghe chuông reo và hiển thị giao diện bên dưới. Tài khoản nhân viên có thể chọn Nghe máy - Từ chối - Chuyển tiếp cuộc gọi

Sau khi tài khoản nhân viên nghe máy, trao đổi với khách hàng và kết thúc cuộc gọi, một File ghi âm cuộc gọi sẽ được gửi vào trong ô chat.

Trường hợp khách hàng ngắt cuộc gọi trước khi nhân viên nghe máy hoặc tất cả các máy nhánh đều không nghe máy, một thông báo cuộc gọi nhỡ sẽ xuất hiện trong ô chat

Gọi ra

Khách hàng phải được lưu số điện thoại trên hệ thống (khách hàng có thể để lại số điện thoại thông qua các kênh chat hoặc số diện thoại được nhập từ file lên hệ thống qua kênh Manual) hoặc đã từng gọi điện đến Tổng đài.

Để thực hiện cuộc gọi ra, tài khoản của bạn cần có số dư Credit (Bạn có thể thanh toán mua Credit trong mục Thanh toán cước)

Sau khi kết thúc cuộc gọi, một file ghi âm cuộc gọi sẽ hiển thị trong ô chat

Last updated