Ví dụ 2: Kịch bản chăm sóc khách hàng theo tag khách hàng

Shop online muốn sau 2 tiếng khi khách hàng được gắn tag Đã giao đơn, một tin nhắn thông báo sẽ được gửi đến khách hàng rằng đơn hàng của khách đã được giao, nhờ khách chú ý điện thoại để shipper giao hàng

Cách thiết lập:

Bước 1: Trên my.doopage.com​, chọn Chatbot --> Kịch bản

Cửa sổ thêm kịch bản sẽ xuất hiện

Bước 2: Tại khung Tên kịch bản, bạn sẽ nhập Tên kịch bản cần tạo

Bước 3: Tại khung Điều kiện kích hoạt, bạn chọn và nhập các thông tin sau:

  • Chọn nền tảng: ở ví dụ này mình chọn là Fanpage

  • Chọn kênh bán hàng: kịch bản trả lời tự động chỉ hoạt động trên các kênh bán hàng online bạn chọn trong mục này

  • Thời hạn: thời gian áp dụng kịch bản trả lời tự động. Bạn có thể lựa chọn một khoảng thời gian nhất định hoặc không giới hạn

Bước 4: Gạt nút kích hoạt điều kiện Khi cập nhật Tag--->Thêm tag Đã giao đơn trong mục Khi thêm 1 trong các tag sau--> Cài đặt thời gian Sau 2 giờ thì sẽ gửi tin nhắn chăm sóc

Lưu ý:

  • Ở mục Khi thêm 1 trong các tag sau bạn hoàn toàn có thể thiết lập 1 hoặc nhiều tag cùng lúc

  • Ở mục Thời gian để gửi tin nhắn, bạn có thể tùy chọn phút, giờ, tháng, ngày

Bước 5: Thiết lập nội dung kịch bản trả lời

Bước 6: Sau khi thiết lập xong nhấn Lưu kịch bản để hoàn tất.

Last updated