Cài đặt tag khách hàng

Tag khách hàng hỗ trợ Tư vấn viên phân nhóm khách hàng để tư vấn và bám sát khách hàng trong quá trình ra quyết định mua hàng, chăm sóc khách hàng sau khi mua tốt hơn.

Mỗi khách hàng có thể được gắn nhiều tag khác nhau, tương ứng nhiều nhóm khác nhau.

Ví dụ: shop của bạn bán hàng thời trang,

Khách hàng A của bạn là khách hàng nữ, thích phong cách thời trang Lolita, bạn sẽ gán tag KH nữ, TT Lolita

Khách hàng B của bạn là khách hàng nam, thích phong cách thời trang cá tính, bạn sẽ gán tag KH nam, TT cá tính

Khách hàng C là khách nữ, thích phong cách cá tính, bạn sẽ gán tag KH nữ, TT cá tính

Hiểu rõ khách hàng thuộc nhóm đối tượng nào sẽ giúp tư vấn viên đưa ra những đề xuất sản phẩm phù hợp, tăng khả năng upsell, cross sell

Để tạo 1 tag khách hàng mới, bạn chọn Cài đặt --> Tag khách hàng --> Thêm tag

Bạn có thể đặt tên và chọn màu phân biệt dành cho tag khách hàng

Sau đó bạn chọn Hoàn tất để lưu cài đặt

Nhân viên thuộc công ty bạn có thể phân loại nhóm khách hàng trong Hộp thư đến.

Last updated