Gửi Phiếu điền thông tin khách hàng

Trường hợp để chắc chắn, hoặc khi bạn đang livestream trên các kênh online, bạn có thể chốt đơn và gửi phiếu điền thông tin cho khách hàng để tránh sót đơn hàng và thông tin khách hàng khi đặt đơn.

Sau khi chọn Tạo đơn hàng/Giỏ hàng

Lựa chọn Sản phẩm cần tạo đơn

Chọn Lưu giỏ hàng

Một đường link sẽ được gửi cho khách hàng

Khi Khách hàng nhấn vào đường link rút gọn, khách hàng có thể thấy được thông tin sản phẩm đã đặt hàng, thông tin giảm giá (nếu có), số tiền cần phải thanh toán và form Thông tin giao hàng để khách hàng tự điền và xác nhận. Sau đó khách hàng nhấn vào nút Hoàn tất để tạo đơn hàng

Đơn hàng sẽ được tạo trên hệ thống và thông tin đơn hàng sẽ được DooPage inbox đến khách hàng.

Khách hàng chỉ cần điền Phiếu thông tin trong lần đầu tiên. Ở những lần điền Phiếu thông tin sau này, thông tin khách hàng sẽ tự động lưu lại. Khách hàng chỉ cần chọn Hình thức thanh toán và thêm Ghi chú trước khi nhấn nút Hoàn tất

Last updated