Tạo và xử lý nhanh đơn hàng trên app

Tư vấn viên có thể tạo đơn hàng nhanh cho khách hàng ngay cả khi đang tư vấn với khách hàng trên điện thoại

Tag sản phẩm cần tạo đơn hàng: Nhấp vào dòng chữ " Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng"

Chọn sản phẩm, số lượng sản phẩm---> "Tag sản phẩm được chọn"

Kiểm tra sản phẩm, số lượng, số tiền cần thu

Chuyển sang bước Nhập thông tin khách hàng

Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn Phương thức thanh toán phù hợp, chuyển sang bước Xem lại đơn

Nếu thông tin đã đầy đủ và chính xác, chọn nút Chốt đơn.

Nếu cần chỉnh sửa thông tin, chọn nút Quay lại

Hệ thống sẽ gửi hình ảnh phiếu đơn hàng cho khách hàng khi Chốt đơn thành công

+ Tạo đơn hàng bằng cách gửi phiếu điền thông tin

Sau khi tag sản phẩm và thực hiện thao tác đặt hàng, tại bước Nhập thông tin, bạn gạt nút "Gửi phiếu cho khách hàng điền thông tin" từ xám sang xanh, sau đó nhấn nút Gửi form.

Một đường link sẽ được gửi cho khách hàng.

Khi khách hàng nhấp vào link này, phiếu đơn hàng sẽ hiển thị để khách hàng kiểm tra thông tin sản phẩm, điền thông tin khách hàng. Khách hàng nhấn Hoàn tất để hoàn thành việc đặt hàng

Sau khi khách đặt hàng thành công, phiếu đơn hàng sẽ được gửi cho khách hàng

Ngoài ra, bạn có thể tạo đơn hàng trực tiếp bằng nút Đặt hàng trên màn hình quản lý. Thao tác tương tự như trên. Chỉ khác là hệ thống sẽ không gửi phiếu đơn hàng sau khi chốt đơn thành công cho khách hàng

Xử lý đơn hàng ngay trên khung chat

Nếu bạn có quyền Thủ kho/Chủ sở hữu, bạn có quyền Duyệt đơn/Hủy đơn hàng ngay trên khung chat

Nhấn nút Duyệt đơn bên dưới hình ảnh phiếu đơn hàng

Chọn Điểm lấy hàng, dịch vụ vận chuyển, Ghi chú, tùy chọn Shop trả phí hay khách trả phí, tùy chọn Lấy hàng tận nơi hay Gửi hàng tại bưu cục

Nhấn nút Xác nhận

Đơn hàng đã được xử lý thành công, thông tin đơn hàng sẽ được chuyển qua đơn vị vận chuyển.

Last updated