FAQ

Những câu hỏi hoặc tình huống khách hàng thường gặp phải khi sử dụng DooPage

1.Tôi có thể thiết lập tự động like toàn bộ các comment trên Fanpage của mình được không?

2. Tôi có thể tự động ẩn comment của khách hàng trên facebook không?

3. Làm sao để tôi có thể phân biệt được inbox và comment trên DooPage?

4. Tại sao tôi không nhìn thấy fanpage hoặc load không đủ fanpage tôi là quản trị viên khi sử dụng?

5. Tại sao tôi tạo kịch bản trả lời tự động trả lời comment trên DooPage nhưng không hoạt động?

6. Thỏa thuận cam kết chất lượng (Service Level Agreement)

7. Tại sao nhân viên của tôi không thể đăng nhập vào app DooPage?

8. Tại sao khi tôi không thể gửi ảnh/tin nhắn cho khách hàng?

9. Fanpage bị báo lỗi truy cập dữ liệu từ Facebook và cách xử lý?

10. Tại sao tôi bị Facebook thông báo chặn Trả lời comment/Trả lời tin nhắn?

11. Xử lý tình huống không thể dùng phần mềm DooPage để thao tác trên Fanpage

12. Nếu cần hỗ trợ, tôi có thể thông báo như thế nào?

13. Sử dụng Broadcast như thế nào để không VPCS của Facebook?

14. Tại sao kịch bản tự động trả lời comment và inbox của tôi lúc hoạt động lúc không hoạt động?

15. Cách xử lý khi kịch bản tự động không thể trả lời comment do chính sách của Facebook

16. Làm sao để tôi thêm được Fanpage mới vào DooPage?

17. Tôi cần cung cấp những quyền gì cho DooPage khi kết nối với Fanpage?

18. Cách xử lý vì không thể login bằng cách nhập trực tiếp link my.doopage.com từ messenger?

19. Thiết lập DooPage là ứng dụng ưu tiên để quản lý chat trên Fanpage

20. Chính sách nhắn tin của Facebook khi sử dụng phần mềm trả lời trên kênh Fanpage

21. Tại sao tôi không nhận được tin nhắn Fanpage

22. Tại sao tôi không nhận được tin nhắn của Instagram

23.Xử lý khi gặp các mã lỗi khi gửi tin nhắn qua Fanpage

Last updated