Tạo công ty mới

Nếu bạn kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hàng không cùng loại, DooPage cho phép bạn tạo nhiều company trên cùng 01 tài khoản để quản lý. Mỗi company hoạt động độc lập và riêng biệt

Để tạo công ty mới, bạn vào menu Quản lí công ty, chọn Tạo công ty mới

Bạn sẽ được dẫn đến trang điền thông tin tạo công ty mới

Sau khi Hoàn tất, bạn sẽ vào được trang quản lí công ty trên Doopage.

Last updated