Kịch bản tự động gửi tin khi cập nhật trạng thái đơn hàng

DooPage hỗ trợ bạn gửi tin nhắn tự động cho khách hàng khi xử lý thay đổi trạng thái đơn hàng trên hệ thống DooPage

Video demo

Last updated