DooPage
Search…
Kịch bản tự động gửi tin khi cập nhật trạng thái đơn hàng
DooPage hỗ trợ bạn gửi tin nhắn tự động cho khách hàng khi xử lý thay đổi trạng thái đơn hàng trên hệ thống DooPage
Video demo

Ví dụ:
Sau khi nhân viên chốt đơn và tạo đơn hàng thành công trên center.doopage.com, nhân viên phụ trách sẽ xử lý đơn hàng. Đơn hàng có thể được nhân viên cập nhật trạng thái, hoặc cập nhật tự động từ đơn vị vận chuyển, hoặc đồng bộ trạng thái đơn tự động từ shopee.
Ngay sau khi đơn đã chuyển sang trạng thái đã giao hàng, shop muốn inbox cho khách một thông báo rằng đơn hàng đã được giao thành công và nhờ khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ (có thể đánh giá sao trên shopee).
Cách thiết lập:
Bước 1: Tạo tên kịch bản, chọn nền tảng, kênh bán hàng áp dụng, thời hạn sử dụng kịch bản
Bước 2: Gạt nút kích hoạt Khi đơn thay đổi, trong ví dụ này, mình sẽ chọn điều kiện là Sang một trong các trạng thái: Đã giao hàng
Bước 3: Nhập nội dung tin nhắn thông báo cho khách hàng vào ô Văn bản
Sau đó nhấn nút Lưu kịch bản để hoàn tất việc cài đặt
Last modified 4mo ago
Copy link