Tham gia vào Hộp thư đến của công ty

Hướng dẫn tham gia vào trang https://center.doopage.com/

Nhân viên bán hàng sẽ truy cập vào https://center.doopage.com/home để vào trang nhắn tin với khách hàng của công ty. Bạn sẽ cần đăng nhập bằng Facebook.

  • Nếu bạn tham gia công ty lần đầu tiên, bạn cần nhập mã mời vào công ty.

Bạn sẽ được đưa vào kênh nhắn tin với khách hàng của công ty. DooPage hoạt động theo cơ chế phải Tiếp nhận khách hàng trước khi bắt đầu chăm sóc. Bạn cần bấm vào nút Tiếp nhận Khách hàng này để bắt đầu trao đổi với khách hàng.

  • Để chuyển đổi sang công ty khác mà bạn đã từng tham gia:

    • Chọn menu cài đặt ở bên phải trên cùng của màn hình

    • Bạn chọn Chuyển đổi công ty

    • Bạn sẽ thấy danh sách các công ty mình đã từng tham gia để lựa chọn

    Sau khi lựa chọn công ty để đăng nhập, bạn sẽ xem được hộp thư đến cùng danh sách khách hàng của công ty đó

Last updated