Tự động gửi tin nhắn khi khách hàng click vào Menu trên Zalo OA

Case: Zalo OA cho phép doanh nghiệp thiết lập các loại menu để khách hàng liên hệ qua OA có thể chủ động chọn và tìm kiếm thông tin.

Dựa trên các mã truy vấn tự động khi thiết lập menu, doanh nghiệp có thể tạo các chatbot tự động gửi tin khi khách hàng click vào các menu của Zalo OA.

Ưu điểm khi sử dụng chatbot tự động của DooPage:

  • Có thể cùng lúc gửi nhiều đoạn văn bản và nhiều hình ảnh cho khách hàng

  • Có thể gắn tag tự động phân loại để chăm sóc khách hàng trên phần mềm

Trong ví dụ này, mình sẽ hướng dẫn tạo các menu trên Zalo OA tương ứng với sơ đồ trên; tạo chatbot tự động tương ứng khi khách hàng click vào menu Văn phòng phẩm và menu Hướng dẫn đặt hàng.

Thiết lập các menu trên Zalo OA

Zalo OA chia làm hai loại là Menu v1 và Menu v2. Menu v2 sẽ được hiển thị từ phiên bản Zalo 20.05.01 r3 trên Android và từ phiên bản Zalo 20.08.01 trên iOS.

Trong ví dụ này mình sẽ hướng dẫn thiết lập Menu v2 gồm hai loại: Menu nhanh và Menu chính

—> Gạt nút hiển thị Menu nhanh

—> Chọn Thêm mục —> Điền tên mục —> Chọn tùy chọn Truy vấn tự động —> Điền mã truy vấn (bắt đầu bằng dấu #)

—> Sau đó Lưu để Hoàn tất

—> Gạt nút hiển thị Menu chính

—> Chọn Template: Hiển thị menu rút gọn hoặc Hiển thị toàn bộ menu

—> Tạo menu cha bằng cách chọn Thêm mục —> Điền tên mục —> Lưu

—> Tạo menu con bằng cách từ Menu cha chọn Menu con —> Thêm —> Điền tên menu con —> Chọn tùy chọn Truy vấn tự động —> Điền mã truy vấn (bắt đầu bằng dấu #) —> Lưu để Hoàn tất

Tạo chatbot gửi tin tự động khi khách hàng click vào menu trên DooPage

Zalo OA của bạn đã được liên kết với phần mềm DooPage

Bước 1: Tạo điều kiện kịch bản khi nhận tin nhắn

Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Thêm điều kiện kích hoạt khi nhận tin nhắn

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản (chọn Kênh Zalo OA), Thời hạn (nếu có)

—> Gạt nút kích hoạt Khi nhận tin nhắn

—> Điền từ khóa chính là mã truy vấn của menu (ở ví dụ này tạo 2 kịch bản với các từ khóa #dathang và #vpp)

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Bước 2: Tạo hành động trả lời khi nhận tin nhắn

Chọn Thêm hành động

—> Chọn văn bản: điền nội dung sẽ nhắn tin cho khách.

Bạn cũng có thể thêm thông tin khách hàng, ví dụ tên facebook khách hàng để cá nhân hóa bằng cách thêm mã thay thế

Các nội dung nhắn tin sẽ được gửi lần lượt cho khách theo thứ tự từ trên xuống

—> Chọn hình ảnh: tải lên các hình ảnh sẽ gửi cho khách

—> Chọn thêm Tag để phân loại khách hàng

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Cách kịch bản hoạt động

Khi khách hàng click menu nhanh trên Zalo OA: Hướng dẫn đặt hàng, chatbot sẽ hoạt động gửi thông tin hướng dẫn và hình ảnh trình tự đặt hàng cho khách.

Khi khách hàng click menu chính: Văn phòng phẩm, chatbot sẽ hoạt động gửi thông tin và hình ảnh một số sản phẩm tiêu biểu cho khách.

Last updated