Bộ lọc tin nhắn trên app

App DooPage hỗ trợ bộ lọc tin nhắn để bạn linh hoạt hơn trong việc tư vấn và chăm sóc khách hàng

Hiện tại app DooPage có thể hỗ trợ lọc theo:

+ Kênh online: lọc danh sách khách hàng đến từ từng kênh online

+ Lọc theo loại khách hàng: xem thêm

+ Lọc theo loại tin nhắn: xem thêm

+ Phễu khách hàng

+ Tag khách hàng

Last updated