DooPage
Search…
Thông báo mới (10.2021)

Cập nhật ngày 25/10/2021

Cập nhật ngày 14/10/2021

Thông báo ngày 19/8/2021

DooPage cung cấp trang web: https://status.doopage.com/ để người dùng DooPage dễ dàng hơn trong việc theo dõi trạng thái hoạt động của phần mềm.
Người dùng có thể Subscribe để trang để có thể nhận được các thông báo về trạng thái hoạt động của phần mềm một cách nhanh chóng

Cập nhật ngày 15/7/2021

Cập nhật ngày 12/7/2021

Cập nhật ngày 21/5/2021

 • Sửa lỗi không lọc được danh sách khách hàng bị chặn
 • Sửa lỗi kịch bản tự động gửi form chốt đơn bị lỗi <NoneType object has no attribute id>
 • Sửa lỗi kịch bản tự động gửi tin nhắn cho khách hàng đánh giá sao trên shopee
 • Sửa lỗi kịch bản tự động khi khách hàng cùng lúc comment và inbox từ post quảng cáo Facebook

Cập nhật ngày 10/5/2021

 • Thay đổi giao diện center.doopage.com đơn giản và trực quan hơn: thay đổi vị trí biểu tượng tag khách hàng, giỏ hàng, ghi chú, gửi hình và tùy chọn khác (kết thúc tư vấn, chuyển nhân viên tư vấn) để tối ưu hóa không gian ô chat. (Cụ thể xem tại đây)
Tùy chọn thêm để chuyển nhân viên hoặc kết thúc tư vấn
 • Thêm tính năng lọc danh sách khách hàng theo nhân viên đang tiếp nhận
 • Sửa lỗi lưu ô chat khi kết thúc tư vấn ở trạng thái lọc khách hàng của tôi
 • Sửa lỗi bị dừng kịch bản tự động khi thực hiện bước cập nhật tag trong kịch bản
 • Sửa lỗi bị dừng kịch bản tự động khi khách hàng click vào link m.me
 • Sửa lỗi không cập nhật tùy chọn Hình và nút sau khi Cập nhật Mẫu trả lời

Cập nhật ngày 08/03/2021

 • Thêm đơn vị vận chuyển Giao hành nhanh
 • Thêm mục nhập số liệu kích thước DxCxR khi thêm Sản phẩm
 • Thêm mục Đã thanh toán trong Hình ảnh đơn hàng khi nhân viên thay đổi số tiền thực thu do khách hàng đã trả trước một phần
 • Chuyển tin thông báo có khách hàng đã Follow Zalo OA/ khách hàng chưa Follow Zalo OA sang tin nhắn hệ thống --> không phát sinh tin nhắn dưới dạng khách có tin nhắn chưa được trả lời như trước
 • Sửa lỗi không thể chạy kịch bản tự động gửi tin nhắn cho khách khi update tag khách hàng
 • Sửa lỗi nhân viên có quyền Quản lý không thể truy cập vào mục Quản lý trên my.doopage.com
 • Sửa lỗi nhân viên tiếp nhận khách hàng - Thông báo có tin mới trên app android

Cập nhật ngày 08/02/2021

 • Sửa lỗi không thể xóa Tag khách hàng
 • Sửa lỗi nhân viên tiếp nhận khách hàng nhưng không nhắn tin được - Quản lý không thể chuyển khách hàng cho nhân viên khác tiếp nhận

Cập nhật ngày 01/02/2021

 • Có thể sử dụng phần mềm DooPage để gửi tin cho khách hàng chưa Follow Zalo OA
 • Hiển thị tin thông báo dạng văn bản khi khách hàng Follow Zalo OA hoặc bỏ Follow Zalo OA
Thông báo trong ô chat khi khách bỏ quan tâm OA
Thông báo trong ô chat khi khách quan tâm OA
 • Update khi seller chọn Hiển thị nguồn tin nhắn trên Center.doopage.com thì sẽ giữ nguyên tùy chọn nếu seller reload lại trang
 • Sửa lỗi khi seller chọn gửi form điền thông tin cho khách hàng khi tạo đơn, khách hàng không chọn được đơn vị vận chuyển là Khác
 • Sửa lỗi không hiển thị hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh đơn hàng nếu chọn sản phẩm mang thuộc tính
 • Sửa lỗi không thể gửi tin trên livechat

Cập nhật ngày 20/01/2021

 • Hỗ trợ gửi link video theo định dạng video của Facebook. Khách hàng có thể xem video ngay trong ô chat của mình mà không cần click vào link.
Các định dạng video Facebook hỗ trợ để gửi link

Cập nhật tháng 12/2020

Hiện thị icon react của khách hàng trên Fanpage
Hiển thị biểu tượng khách đã xem tin nhắn của Fanpage
Hiển thị tin nhắn khi khách reply tin nhắn của Fanpage
Last modified 2mo ago