Tự động gửi tin nhắn sau khi cập nhật đã giao hàng thành công và xin feedback

Case:

Sau khi nhân viên chốt đơn và tạo đơn hàng thành công trên center.doopage.com, nhân viên phụ trách sẽ xử lý đơn hàng. Đơn hàng có thể được nhân viên cập nhật trạng thái, hoặc cập nhật tự động từ đơn vị vận chuyển, hoặc đồng bộ trạng thái đơn tự động từ shopee.

Khi đơn đã chuyển sang trạng thái đã giao hàng thành công, bạn muốn inbox cho khách một thông báo rằng đơn hàng đã được giao thành công và nhờ khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ (có thể đánh giá sao trên shopee) kèm nút Hài lòng hoặc Không Hài lòng. Gợi mở để khách quay lại tương tác với shop.

Nếu khách hàng click nút Hài lòng thì sẽ tiếp tục gửi mã ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi cho khách hàng để upsell

Nếu khách hàng click nút Không hài lòng thì sẽ xin thông tin khách hàng để tìm hiểu điểm chưa hài lòng và khắc phục. Giúp tăng trải nghiệm khách hàng

Các bước tạo kịch bản:

Bước 1: Tạo kịch bản khi cập nhật trạng thái đơn hàng sang Giao hàng thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn cho khách hàng kèm nút đánh giá Hài lòng - Không hài lòng

Tạo điều kiện khi đơn hàng đổi trạng thái

—>Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)

—> Gạt nút kích hoạt Khi đơn hàng đổi trạng thái

—> Tại ô Sang một trong các trạng thái chọn trạng thái: Đã giao hàng

—> Click nút Hoàn tất

Thêm hành động khi đơn hàng đổi trạng thái

Chọn Thêm hành động

—> Chọn văn bản, điền nội dung thông báo đơn hàng được giao thành công kèm gợi ý xin feedback của khách hàng

—> Thêm nút Hài lòng và nút Không hài lòng để khách hàng lựa chọn

—> Click Hoàn tất

Bước 2: Tạo kịch bản cho các nút Hài lòng và Không Hài lòng

Kịch bản cho nút Hài lòng

Từ nút Hài lòng ở kịch bản của Bước 1, click dấu + để thêm kịch bản mới nối với nút Hài lòng

Chọn cập nhật Điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)

—> Click nút Hoàn tất

Chọn Thêm hành động

—> Chọn Văn bản: điền nội dung cảm ơn khách hàng và gửi ưu đãi

Lưu ý: Bạn chọn cài đặt Facebook—> Mục đích: Báo tình trạng thay đổi đơn hàng Điều này giúp đảm bảo tin nhắn sẽ được gửi thành công ngoài giới hạn 24h theo chính sách của Facebook. (Đối với tin nhắn tự động, phần mềm chỉ được phép gửi tin cho khách hàng trong vòng 24h từ thời điểm tin nhắn cuối cùng của khách hàng. Nếu quá 24h từ thời điểm tin nhắn của khách hàng, phải khai báo mục đích gửi tin thuộc 1 trong 3 mục đích: Nhắc nhở, thay đổi lịch; Báo tình trạng đơn hàng; Báo sự cố để gửi tin nhắn thành công)

—> Có thể thêm Tag về khuyến mãi (trong ví dụ là tag DON50010) để nhân viên khi tư vấn cho khách hàng sẽ dễ nắm được lịch sử khách hàng và tư vấn phù hợp

—> Click Hoàn tất

Kịch bản cho nút Không hài lòng

Từ nút KHông hài lòng ở kịch bản của Bước 1, click dấu + để thêm kịch bản mới nối với nút Không hài lòng

Chọn cập nhật Điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)

—> Click nút Hoàn tất

Chọn Thêm hành động

—> Chọn Văn bản: điền nội dung xin lỗi khách hàng và xin thông tin để nhận phàn nàn

—> Có thể thêm Tag Phàn nàn để nhân viên khi tư vấn cho khách hàng sẽ dễ nắm được lịch sử khách hàng và có giọng tư vấn phù hợp

—> Click Hoàn tất

Cách kịch bản hoạt động

  • Tạo đơn hàng cho khách từ center.doopage.com

  • Nhân viên phụ trách thay đổi trạng thái đơn hàng sang trạng thái Đã giao hàng (bước này cũng có thể là từ cập nhật của đơn vị giao nhận hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng từ Đồng bộ Shopee)

  • Ngay khi đơn hàng chuyển trạng thái sang Đã giao hàng, hệ thống sẽ gửi tin nhắn tự động thông báo kèm nút Hài lòng hoặc Không hài lòng

  • Nếu khách hàng click nút Hài lòng, hệ thống sẽ chạy kịch bản tương ứng với nút Hài lòng. Và ngược lại, nếu khách hàng click nút Không hài lòng, hệ thống sẽ chạy kịch bản tương ứng với nút Không hài lòng.

Last updated