Vận chuyển Giao hàng nhanh (GHN)

Để tích hợp vận chuyển Giao hàng nhanh vào DooPage, bạn cần có sẵn tài khoản trên Giao hàng nhanh.

Bạn đăng nhập vào https://my.doopage.com/dashboard/shipment-services (hoặc trên https://my.doopage.com/, vào mục Bán hàng --> Giao nhận ở menu bên trái)

Click chọn “Thêm dịch vụ giao nhận”

Tại ô “ Dịch vụ giao nhận”: chọn Giao Hàng Nhanh

Điền thông tin API token vào ô tương ứng. Sau đó click Hoàn tất.

API token: để lấy API Token bạn truy cập vào link https://khachhang.ghn.vn/ và đăng nhập tài khoản Giao hàng nhanh của mình. Sau đó vào mục Chủ cửa hàng

Tại mục Token API click Xem --> Copy dòng API Token trên tài khoản GHN và Paste vào ô API Token trên DooPage

Last updated