Đồng bộ từ Kioviet

DooPage hỗ trợ: đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet sang DooPage; đồng bộ đơn hàng từ Kiotviet sang DooPage; đồng bộ đơn hàng từ DooPage sang Kiotviet

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản công ty bạn trên Kiotviet. Bạn cần những thông tin sau để đồng bộ Kiotviet với DooPage trong bước 2.

1.1 Chọn Thiết lập trên góc phải màn hình (1), chọn Thiết lập cửa hàng (2)

1.2 Tại mục Thiết lập cửa hàng, chọn Thông tin cửa hàng —> Ghi nhớ Phần đầu trong địa chỉ truy cập

Ví dụ trong hình là japoname

1.3 Chọn Thiết lập kết nối API (1)—> Ghi nhớ Client ID (2)

1.4 Nhấn Tạo mã và Ghi nhớ Mã bảo mật (3)

1.5 Nhấn Lưu (4) để Lưu mã bảo mật

Bước 2: Kết nối DooPage và Kiotviet. Trên my.doopage.com chọn Bán hàng --> Đồng bộ --> Thêm nguồn đồng bộ

Nhập thông tin của bạn theo các thông tin đã ghi nhớ từ bước 1.

  1. Chọn nguồn đồng bộ KiotViet

  2. Nhập Tên nguồn đồng bộ là Phần đầu của địa chỉ truy cập lấy từ mục Thông tin cửa hàng (Thiết lập cửa hàng) trên Kiotviet

  3. Nhập Client IDMã bảo mật

Gạt nút kích hoạt

  • Đồng bộ sản phẩm: nguồn —> đây (đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet sang DooPage)

  • Đồng bộ đơn hàng: nguồn —> đây (đồng bộ đơn hàng từ Kiotviet sang DooPage)

  • Đồng bộ đơn hàng: đây —> nguồn (đồng bộ đơn hàng từ DooPage sang Kiotviet)

Sau đó nhấn Hoàn tất.

Lưu ý:

  • Sẽ mất ít nhất từ 15-30 phút để hệ thống đồng bộ sản phẩm/đơn hàng từ Kiotviet sang DooPage tùy vào dữ liệu sản phẩm/đơn hàng của bạn trên Kiotviet nhiều hay ít. Hệ thống sẽ tự động update thông tin từ Kiotviet sang DooPage 12 tiếng 1 lần.

  • Đơn vị tính khối lượng trên DooPage là kg. Bạn vui lòng thiết lập khối lượng hàng hóa của bạn trên Kiotviet theo kg để thống nhất đơn vị tính khi đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet sang DooPage.

  • Thông tin đơn hàng sẽ được chuyển từ DooPage sang Kioviet ngay khi đơn hàng được tạo thành công trên DooPage. Bạn có thể xử lý đơn hàng trên Kiotviet sau khi thông tin đơn đã được đồng bộ.

  • Nếu sản phẩm trong đơn hàng được tạo trên DooPage không tồn tại trên Kiotviet, lệnh đồng bộ sẽ thất bại. Vì thế tốt nhất bạn chỉ nên tạo đơn hàng từ những sản phẩm được đồng bộ từ Kiotviet sang DooPage nếu muốn đồng bộ đơn từ DooPage về Kiotviet.

Last updated