Cài đặt Persistent Menu

Persistent Menu (Menu cố định) được hiển thị khi khách hàng click vào nút 3 dấu gạch ngang trên khung chat messenger

Mục đích chính của Persistent Menu là giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy những thông tin cơ bản của Doanh nghiệp/Shop trên Fanpage mà không cần chờ đợi nhân viên tư vấn trả lời.

Không giống như Ice-Breaker (Gợi ý) chỉ hiển thị lần đầu tiên khi khách hàng chưa chat với Fanpage, Persistent Menu luôn hiển thị trên giao diện khung chat của khách hàng để họ dễ dàng sử dụng khi cần.

Trên phần mềm DooPage, để cài đặt Persistent Menu, bạn vào mục Kênh —> Fanpage, click vào biểu tượng bánh răng của Fanpage cần cài đặt—> Kích hoạt nút Nút bắt đầu —> kích hoạt Menu —> Nhập nội dung nút hoặc Thêm nút—>Click Hoàn tất

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ hiển thị của Menu cố định tùy theo vị trí địa lý của khách hàng Facebook

Trước khi thêm nội dung nút, bạn click vào nút dấu + bên cạnh chữ mặc định, chọn vị trí địa lý. Sau đó nhập nội dung nút và Hoàn tất

Để cài đặt nội dung trả lời khi khách hàng click vào nút Persistent Menu tương ứng, bạn sẽ thiết lập trong mục Kịch bản trên DooPage

Last updated