Các thao tác cho tài khoản nhân viên

Hướng dẫn các tính năng, thủ thuật để nhân viên có thể dễ dàng chăm sóc khách hàng và tạo đơn hàng nhanh chóng.

Tài liệu trainning sử dụng DooPage dành cho nhân viên tư vấn: https://docs.google.com/presentation/d/1LKhVx4fi2KRGzdhpafUPWCYpZp3Gs52z2VgIuuh8tLI/edit?usp=sharing

Last updated