Kịch bản tự động gửi tin khi khách hàng có đơn mới

DooPage hỗ trợ bạn gửi tin nhắn cho khách hàng sau khi đơn hàng được chốt thành công và đơn hàng phù hợp với các điều kiện do bạn đặt ra

Ví dụ: Ngay khi nhân viên chốt và tạo đơn hàng thành công trên center.doopage.com, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn ưu đãi cho khách hàng nếu đơn hàng vừa chốt thỏa điều kiện: đơn hàng có giá trị tối thiểu là 500.000đ và có sản phẩm Áo len trong giỏ hàng

Cách thiết lập:

Bước 1: Tạo tên kịch bản, chọn nền tảng, kênh bán hàng áp dụng, thời hạn sử dụng kịch bản

Bước 2: Gạt nút kích hoạt Khi chốt đơn. Trong ví dụ này, đơn hàng của khách có giá trị trên 500.000đ và trong giỏ hàng có áo len thì khách sẽ nhận được tin nhắn ưu đãi. Mình cài đặt Giá trị tối thiểu là 500000 và chọn Và có sản phẩm: (Bỏ trống để chạy với sản phẩm bất kỳ) là Áo len nữ

Sau đó nhấn nút Lưu kịch bản để hoàn tất việc cài đặt

Last updated