Thay đổi/Cập nhật thông tin công ty

Nếu muốn thay đổi hoặc cập nhật các thông tin của công ty đã tạo như: Tên công ty, số điện thoại, email đăng ký, địa chỉ công ty, logo hoặc con dấu của công ty, bạn vào menu Cài đặt (1) --> chọn Cài đặt khác (2) ---> chọn nút Sửa (3)

Trong hộp thoại mới hiện, bạn nhập các thông tin cần cập nhật hoặc thay đổi và nhấn nút Hoàn tất.

Last updated