Zalo Official Account

DooPage hỗ trợ tích hợp Zalo official account vào hệ thống để quản lý chat trên Zalo OA

Để thêm tài khoản Zalo OA vào DooPage, bạn cần có sẵn 1 tài khoản Zalo OA. Nếu chưa có tài khoản Zalo OA, bạn truy cập vào link sau để tạo: https://oa.zalo.me/home

Bạn xem thêm hướng dẫn tạo Zalo OA ở bài viết sau: https://doopage.com/vi/huong-dan-ban-hang-tren-zalo-cho-nguoi-moi-bat-dau/

Từ 22/6/2022, Zalo sẽ chỉ cung cấp tính năng kết nối API cho các tài khoản Zalo OA đã xác thực và mua gói trả phí theo quy định của Zalo. Người dùng cần lưu ý tiến hành xác thực Zalo OA và mua gói trả phí của Zalo để có thể kết nối thành công Zalo OA với phần mềm DooPage. Người dùng có thể thực hiện thao tác xác thực Zalo OA và mua gói trả phí từ Zalo theo hướng dẫn tại trang thông tin chính thức của Zalo OA

Doopage hỗ trợ tích hợp Zalo OA vào hệ thống, hỗ trợ các tính năng chat trực tiếp với OA. Để tích hợp Zalo OA vào Doopage, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại Trang quản lý my.doopage.com, chọn mục Kênh -> Click vào biểu tượng dấu "+" để thêm -> Click chọn Zalo OA

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Zalo của bạn (hoặc bạn có thể đăng nhập trước tài khoản Zalo trên cùng trình duyệt thông qua link https://chat.zalo.me/)

Bước 3: Chọn tài khoản Zalo OA mà bạn muốn tích hợp vào phần mềm trong danh sách Zalo OA

Lưu ý: Bạn cần tick chọn mục Đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Official Account để cấp quyền cho phần mềm

Sau đó click chọn Cho phép để hoàn tất

Sau đó tài khoản Zalo OA được tích hợp và kích hoạt thành công trên phần mềm.

Các tùy chọn trên Zalo OA:

Từ đây, bạn có thể vào center.doopage.com để bắt đầu chat với khách hàng inbox cho bạn trên Zalo OA.

Lưu ý: Phần mềm DooPage chỉ đảm bảo load được tin nhắn trên Zalo OA kể từ thời điểm tích hợp thành công Zalo OA vào phần mềm. Những tin nhắn đã được gửi đến Zalo OA trước đó có thể sẽ không load được.

Last updated