DooPage
Search…
Zalo Official Account
DooPage hỗ trợ tích hợp Zalo official account vào hệ thống để quản lý chat trên Zalo OA

Để thêm tài khoản Zalo OA vào DooPage, bạn cần có sẵn 1 tài khoản Zalo OA. Nếu chưa có tài khoản Zalo OA, bạn truy cập vào link sau để tạo: https://oa.zalo.me/home

Bạn xem thêm hướng dẫn tạo Zalo OA ở bài viết sau: https://doopage.com/vi/huong-dan-ban-hang-tren-zalo-cho-nguoi-moi-bat-dau/

Doopage hỗ trợ tích hợp Zalo OA vào hệ thống, hỗ trợ các tính năng chat trực tiếp với OA. Để tích hợp Zalo OA vào Doopage, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại Trang quản lý my.doopage.com, chọn mục Kênh (1)--> Zalo Official Account (2)--> chọn Thêm Zalo OA (3)

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Zalo của bạn (hoặc bạn có thể đăng nhập trước tài khoản Zalo trên cùng trình duyệt thông qua link https://chat.zalo.me/)

Bước 3: Chọn tài khoản Zalo OA mà bạn muốn tích hợp vào phần mềm trong danh sách Zalo OA

Danh sách Zalo OA mà tài khoản Zalo của bạn quản lý
Chọn một tài khoản Zalo OA mà bạn muốn tích hợp

Lưu ý: Bạn cần tick chọn mục Đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Official Account để cấp quyền cho phần mềm

Sau đó click chọn Cho phép để hoàn tất
Sau đó tài khoản Zalo OA được kích hoạt thành công trên phần mềm. (Hoặc nếu tài khoản Zalo OA chưa được kích hoạt, bạn hãy kích hoạt bằng cách gạt nút kích hoạt từ màu xám chuyển sang xanh
)
Từ đây, bạn có thể vào center.doopage.com để bắt đầu chat với khách hàng inbox cho bạn trên Zalo OA.

Lưu ý: Phần mềm DooPage chỉ load được tin nhắn trên Zalo OA kể từ thời điểm tích hợp thành công Zalo OA vào phần mềm. Những tin nhắn đã được gửi đến Zalo OA trước đó sẽ không load được.

Last modified 4mo ago