Tóm tắt hội thoại

Sử dụng AI để tóm tắt hội thoại giữa khách hàng và nhân viên. Giúp nhân viên tư vấn dễ dàng nắm bắt nội dung chung của đoạn hội thoại và đưa ra thông tin tư vấn phù hợp

Last updated