Cài đặt chế độ cho phép nhân viên chuyển ca

Chế độ này cho phép nhân viên trong ca làm việc có thể kết thúc tư vấn hàng loạt để nhân viên ca sau dễ dàng vào tiếp nhận và tiếp tục tư vấn cho khách hàng

Vào https://my.doopage.com/dashboard/settings hoặc mục Cài đặt --> Cài đặt khác trên my.doopage.com.

Gạt nút kích hoạt Làm việc theo ca.

Sau khi bạn gạt nút kích hoạt chế độ này, sẽ xuất hiện biểu tượng đếm số khách hàng nhân viên đang tiếp nhận trong ca trên giao diện center.doopage.com và nhân viên có thể nhấp vào biểu tượng để kết thúc ca tư vấn

Lưu ý:

Trong trường hợp bạn muốn nhân viên phải để lại ghi chú cho nhân viên ca sau biết trạng thái của khách hàng (đã giải quyết vấn đề của khách hàng chưa? Nếu chưa thì nêu nguyên nhân vì sao chưa giải quyết?), bạn có thể chọn nút chỉnh sửa và kích hoạt tính năng Bắt buộc viết ghi chú chuyển giao ca ---> Nhấn Lưu

Khi đó, nhân viên tư vấn sẽ không thể kết thúc tư vấn hàng loạt mà cần phải kết thúc tư vấn lần lượt và cần viết ghi chú trạng thái của từng khách hàng.

Last updated