Ví dụ 1: Tự động gắn phễu và tag khách hàng khi khách comment trên bài viết có hashtag

Shop online muốn khi khách hàng comment liên quan đến hỏi giá, còn hàng (trong nội dung comment của khách hàng có chứa các từ khóa: giá, bn, bao nhiêu, còn hàng không) tại các bài viết có chứa hashtag #amura trên Fanpage thì hệ thống tự động sẽ:

- Thông báo giá cho khách hàng

- Đồng thời sẽ gắn phễu Khách tiềm năng,

- Gắn tag Sale

để nhân viên tư vấn dễ nắm bắt trạng thái khách hàng.

Xem thêm về Phễu khách hàng

Cách thiết lập:

Bước 1: Trên my.doopage.com​, chọn Chatbot --> Kịch bản

Cửa sổ thêm kịch bản sẽ xuất hiện

Bước 2: Tại khung Tên kịch bản, bạn sẽ nhập Tên kịch bản cần tạo

Bước 3: Tại khung Điều kiện kích hoạt, bạn chọn và nhập các thông tin sau:

  • Chọn nền tảng: ở ví dụ này mình chọn là Fanpage

  • Chọn kênh bán hàng: kịch bản trả lời tự động chỉ hoạt động trên các kênh bán hàng online bạn chọn trong mục này

  • Thời hạn: thời gian áp dụng kịch bản trả lời tự động. Bạn có thể lựa chọn một khoảng thời gian nhất định hoặc không giới hạn

Bước 4: Gạt nút kích hoạt điều kiện Khi nhận comment-->Thêm hashtag #amura trong mục Bài viết chủ đề có chứa hashtag--->Thêm các từ khóa: giá, bn, bao nhiêu, còn hàng không trong mục Comment chứa keyword.

Bước 5: Thiết lập nội dung kịch bản trả lời

5.2. Thêm tương tác tự động like comment của khách hàng

Bước 6: Sau khi thiết lập xong nhấn Lưu kịch bản để hoàn tất.

Last updated