ZNS (Zalo Business Account)

Zalo cho phép doanh nghiệp đã xác thực Zalo OA có thể sử dụng Zalo Business Account (ZNS) gửi tin nhắn đến khách hàng

Xem thêm tại đây: https://doopage.com/vi/zns-zalo-notification-service-giai-phap-cai-thien-giao-tiep-voi-khach-hang-qua-zalo/

Đăng ký mẫu Template ZNS qua Zalo OA

Bước 1: Tại my.doopage.com --> Kênh --> Zalo OA

Điền các thông tin trong khung Đăng ký mẫu

Trong đó:

  • Tên mẫu: Do bạn tùy chọn để phân biệt giữa các mẫu

  • Logo: gồm 2 chế độ bình thường và chế độ tối. Template của ZNS sẽ yêu cầu logo để sử dụng cho template theo kích thước: 400x96. Lưu ý Logo cần được canh sát lề trái.

  • Nội dung: Điền nội dung Template mà bạn muốn gửi khách hàng bao gồm Tiêu đề, Nội dung

  • Thêm nút: ZNS cho phép bạn tùy chỉnh thêm các nút CTA với các hành động

  • Chọn mục đích gửi tin: Đối với các OA mới sử dụng ZNS, bạn chỉ có thể chọn một trong 2 loại mục đích là Xác nhận/Cập nhật thông tin giao dịch và Thông báo hoàn tất giao dịch và hỗ trợ có liên quan. Hai mục đích còn lại là Cập nhật thông tin tài khoản và Cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ sẽ được Zalo update cho tài khoản ZNS của bạn nếu chất lượng gửi tin được đánh giá tốt

  • Ghi chú cho người kiểm duyệt

  • Shortcode: mã gọi nhanh để gửi tin nhắn ZNS trên trang center.doopage.com như một mẫu trả lời (beta)

Sau đó click Hoàn tất bước đăng ký.

Lưu ý:

  • Thời gian duyệt mẫu dự kiến trong vòng 07 ngày làm việc (trừ các ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ)

Sau khi Template ZNS được xét duyệt thành công, bạn có thể gửi ZNS cho khách hàng thông qua các tính năng Kịch bản, Tin nhắn hàng loạt.

Với tin ZNS, bạn có thể gửi cho một tệp các khách hàng có sẵn để mời khách hàng quan tâm Zalo OA (kênh Manual) để sau này có thể thực hiện các hành động gửi tin hàng loạt trên Zalo OA, quảng cáo Zalo OA,...

  • Mỗi OA sẽ khởi đầu với hạn mức gửi là 500ZNS/ngày. Hạn mức này sẽ được Zalo tự động điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy thuộc vào chất lượng gửi tin ZNS (Chất lượng gửi tin ZNS sẽ được đánh giá phụ thuộc vào tỷ lệ phản hồi tiêu cực của người nhận đối với ZNS)

  • Để gửi tin ZNS, bạn cần chọn mua Tín dụng trong gói Thanh toán và đảm bảo Tín dụng vẫn còn tiền tại thời điểm gửi tin

Last updated