Kịch bản tự động trả lời khi khách hàng inbox trên Fanpage

DooPage hỗ trợ thiết lập các kịch bản tự động trả lời inbox khi khách hàng inbox cho kênh online mà trong nội dung inbox có chứa từ khóa được cài đặt

Video demo tính năng:

Ví dụ:

Khi khách hàng nhấp vào nút Bắt đầu, Get started hoặc inbox có chứa từ hi, chào gửi đến Fanpage, hệ thống sẽ tự động trả lời inbox và cho phép khách hàng lựa chọn một số tùy chọn cơ bản như: Xem sản phẩm, Chương trình khuyến mãi trong tháng, Gặp nhân viên tư vấn

Lưu ý:

- Tạo kịch bản phụ không rẽ nhánh trước, kịch bản phụ rẽ nhánh sau, cuối cùng là kịch bản gốc

- Bạn chỉ cần thiết lập từ khóa đối với kịch bản gốc, đối với các kịch bản phụ rẽ nhánh thì không cần thiết lập từ khóa.

Bước 1: Tạo các kịch bản phụ không rẽ nhánh

Trong ví dụ trên có 04 kịch bản phụ không rẽ nhánh bao gồm: Đặt hàng, Đổi trả hàng, Phí ship, Mua offline, Nút sản phẩm.

Lần lượt tạo các kịch bản phụ không rẽ nhánh như sau:

Trên my.doopage.com chọn Chatbot--> Kịch bản -->Thêm kịch bản-->Tạo kịch bản (tên kịch bản, chọn nền tảng, kênh áp dụng, nội dung kịch bản)-->Lưu kịch bản

Bước 2: Tạo các kịch bản phụ rẽ nhánh

Trong ví dụ trên có 03 kịch bản phụ rẽ nhánh bao gồm: Nút mua online, Nút chương trình khuyến mãi, Nút tư vấn

Lần lượt tạo các kịch bản phụ rẽ nhánh như sau:

Trên my.doopage.com chọn Chatbot--> Kịch bản -->Thêm kịch bản-->Tạo kịch bản (tên kịch bản, chọn nền tảng, kênh áp dụng)-->Trong phần nội dung kịch bản, chỉnh tùy chọn Văn bản và tạo Nút tương ứng (Điền tiêu đề nút, Chọn hành động là Chạy kịch bản, Chọn kịch bản khác dẫn tới kịch bản phụ tương ứng ở bước 1)-->Lưu kịch bản

Bước 3: Tạo kịch bản chính: khi khách inbox vào Fanpage có chứa từ khóa Bắt đầu, Get Started, hi, chào thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn chào mừng kèm nút cho khách hàng lựa chọn

  • Trên my.doopage.com chọn Chatbot--> Kịch bản -->Thêm kịch bản-->Tạo kịch bản: gồm tên kịch bản, chọn nền tảng, kênh áp dụng, chọn thời hạn (nếu có)

  • Kích hoạt nút Khi nhận tin nhắn và điền các từ khóa sẽ xuất hiện trong inbox của khách hàng mà bạn muốn hệ thống sẽ trả lời tự động

  • Lựa chọn thời gian khi cùng một tài khoản inbox với từ khóa được set up, hệ thống sẽ chỉ chạy kịch bản một lần. Ở những lần sau sẽ (nếu inbox vẫn nằm trong thời gian cài đặt thì sẽ không chạy lại kịch bản). Sau thời hạn cài đặt, nếu cùng tài khoản khách hàng tiếp tục inbox nội dung có chứa từ khóa, thì lúc này kịch bản mới chạy tự động trả lời lại. Trong ví dụ này mình chọn Và không lặp lại với cùng một người trong vòng: 7 ngày.

  • Cài đặt nội dung trả lời khách hàng: trong ví dụ là câu chào mừng kèm nút để khách hàng lựa chọn

  • Sau đó nhấn nút Lưu kịch bản để hoàn tất việc cài đặt

Last updated