Tự động phân chia khách hàng cho nhân viên

Bên cạnh cơ chế nhân viên chủ động tiếp nhận khách hàng, DooPage hỗ trợ tính năng tự động phân chia khách hàng đồng đều cho các nhân viên ở trạng thái Đang trực tuyến.

Để sử dụng tính năng này, trên my.doopage.com, quản lý vào mục Cài đặt --> Cài đặt khác--> Gạt nút kích hoạt Phân bổ khách tự động

Ngay sau khi kích hoạt tính năng này, trên center.doopage.com nhân viên tư vấn có thể lựa chọn trạng thái Trực tuyến (nhân viên ở trạng thái sẵn sàng nhận khách hàng được phân chia tự động) hoặc Ngoại tuyến (nhân viên ở trạng thái không muốn tiếp tục nhận khách hàng được phân chia tự động).

Để cài đặt trạng thái Đang trực tuyến hoặc Ngoại tuyến, nhân viên lựa chọn như sau: Click vào avatar của nhân viên trên center.doopage.com , chọn đặt trạng thái Trực tuyến (màu xanh) hoặc Ngoại tuyến (màu xám)

Sau đó, nhân viên có thể chọn bộ lọc Khách hàng của tôi, và tập trung tư vấn cho những khách hàng được phân bổ tự động đến mình

Lưu ý:

Ban đầu, trạng thái mặc định của mỗi nhân viên là Trực tuyến. Vì thế đối với các Doanh nghiệp có nhân viên trực theo ca, khi lần đầu sử dụng tính năng phân bổ khách tự động, người quản lý cần báo cho nhân viên tư vấn không trực ca tại thời điểm kích hoạt tính năng vào center.doopage.com chọn trạng thái Ngoại tuyến để hệ thống không phân chia khách tự động cho nhân viên đó

Last updated