Pro - Kịch bản tự động phân loại khách hàng theo phễu/tag khách hàng

Đây là tính năng Pro của DooPage, hỗ trợ tự động phân loại khách hàng bằng cách tự động gắn phễu hoặc tag (hoặc cả hai) cho khách hàng khi kịch bản hoạt động đối với một hành động của khách

Tùy thuộc vào mục đích và nhu cầu của từng shop để đưa ra những kịch bản tự động phân loại khách hàng theo phễu, tag phù hợp.

DooPage sẽ đưa ra một vài ví dụ set up kịch bản để bạn dễ hình dung cách thức tính năng này hoạt động và ứng dụng theo nhu cầu thực tế.

Last updated