2.2. Cài đặt nâng cao: Tự động ẩn comment theo từng bài post và theo từ khóa

Bạn có thể sử dụng tùy chọn Kịch bản trên my.doopage.com để tùy chỉnh tự động ẩn comment trên Fanpage theo từng bài post gắn hashtag và theo từ khóa

  1. Bạn vào mục Kịch bản trên my.doopage.com, chọn Thêm kịch bản

2. Trong trang Thêm kịch bản mới:

2.1. Tên kịch bản: bạn chọn 1 tên kịch bản để nhập vào

2.2. Điều kiện kích hoạt

a. Chọn kênh bán hàng: trong mục này bạn chọn Fanpage mà bạn muốn chạy tự động ẩn comment

b. Thời hạn: bạn có thể chọn Mãi mãi hoặc thời hạn để hệ thống tự chạy ẩn comment tự động theo thời hạn đã đặt.

c. Gạt nút kích hoạt tùy chọn Khi nhận comment

d. Bài viết có chứa Hashtag: bạn nhập hashtag để Doopage phân biệt được bài viết cần tự động ẩn comment. Bạn có thể dùng một hashtag chung duy nhất để gắn trên tất cả những bài post muốn tự động ẩn comment và sử dụng hashtag này trong mục Kịch bản.

e. Comment có chứa Keywords: Đây là mục không bắt buộc. Bạn có thể cài đặt hệ thống tự động ẩn comment dựa trên từ khoá trong nội dung comment của khách hàng (Nếu bạn muốn trên bài post có chứa hashtag đã thiết lập, bất kỳ comment nào cũng đều được ẩn thì bạn để trống mục này). Ví dụ: Nếu bạn muốn hệ thống chỉ tự động ẩn những comment mà trong comment có chứ giá, gia, ., chấm, cham, 1, 2, trên bài post của Fanpage, bạn sẽ cần nhập những từ khoá trên vào mục Comment có chứa keywords.

2.3. Trong các tùy chọn ở phía bên phải, bạn chọn mục Ẩn comment. Sau đó nhấn Lưu kịch bản để hoàn tất.

Last updated