DooPage
Search…
⌃K

Tự động trả lời comment và inbox cung cấp thông tin cơ bản trên Fanpage

Video demo tính năng
Sơ đồ các bước cơ bản trả lời comment Fanpage cơ bản

Bước 1: Gắn hashtag cho bài post cần cài tự động trả lời

Ví dụ trong post này, mình sẽ cài đặt kịch bản tự động trả lời cho hashtag #DHC_Lip_Cream
Hashtag #DHC_Lip_Cream trong post Fanpage

Bước 2: Tạo kịch bản tự động trả lời trên phần mềm

Trên https://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Tạo một kịch bản mới

Thêm điều kiện cho kịch bản trả lời tự động

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt
—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)
—> Gạt nút kích hoạt Khi nhận comment —>điền hashtag cần chạy kịch bản
—> Gạt nút kích hoạt Và không lặp lại với cùng một người trong cùng một bài viết (nếu cần)
—> Click Hoàn tất để kết thúc
Lưu ý
  • Hashtag trên bài post cần chạy kịch bản và hashtag trên kịch bản phải trùng nhau
  • Khi gõ hashtag trên kịch bản không cần gõ dấu #, hệ thống sẽ tự động thêm dấu # sau khi bạn nhấn Enter để lưu Hashtag trên kịch bản
Tạo điều kiện kích hoạt khi nhận comment

Thêm hành động cho kịch bản

Chọn Thêm hành động
—> Chọn văn bản: điền nội dung tin nhắn sẽ inbox cho khách hàng
Với mỗi comment trên post, bạn chỉ có thể gửi 1 và chỉ 1 tin nhắn dạng văn bản cho khách hàng. Các tin nhắn dạng khác (hình ảnh, carousel,...) sẽ không gửi được nếu khách hàng chưa inbox cho Fanpage
Bạn có thể thêm thông tin khách hàng, ví dụ tên facebook khách hàng để cá nhân hóa bằng cách thêm mã thay thế
—> Chọn Trả lời comment: điền nội dung trả lời comment của khách hàng
—> Tương tác: like comment của khách hàng
—> Ngoài ra bạn cũng có thể chọn Ẩn comment để ẩn comment của khách hàng, tránh bị hiển thị thông tin của khách hàng (nếu cần)
—> Click Hoàn tất để kết thúc
Thêm hành động của kịch bản

Cách kịch bản trả lời comment Fanpage hoạt động

Test kịch bản