Kịch bản (giao diện cũ)

Gồm 3 phần chính:

1. Tên kịch bản:

2. Điều kiện kích hoạt kịch bản:

Bao gồm:

 • Lựa chọn nền tảng áp dụng kịch bản: mỗi kịch bản chỉ nên áp dụng cho 01 nền tảng (Vd: Fanpage, Shopee, Zalo OA,...)

 • Lựa chọn kênh bán hàng: Có thể áp dụng cùng lúc 1 kịch bản cho nhiều kênh bán hàng (Mỗi nền tảng có thể gồm nhiều kênh bán hàng)

 • Thời hạn: Thời hạn chạy kịch bản tự động, có thể áp dụng mãi mãi hoặc trong khoảng thời gian nhất định

 • Các điều kiện kích hoạt kịch bản:

  • Mỗi kịch bản chỉ nên được kịch hoạt 01 điều kiện. Gồm 05 điều kiện kịch bản sẽ chạy: Khi nhận tin nhắn, Khi chuyển phễu, Khi cập nhật Tag, Khi đơn đổi trạng thái, Khi có đơn mới

  • Và một số điều kiện kịch bản riêng tương ứng với từng nền tảng: Khi nhận comment, Khi vào m.me/<page>?ref=<ref> (sử dụng cho Fanpage); Khi nhận đánh giá (sử dụng cho Shopee)

3. Các hành động chạy kịch bản: Bạn có thể kết hợp nhiều hành động để khi khách đáp ứng điều kiện chạy kịch bản, hệ thống sẽ thực hiện lần lượt từng hành động theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Bao gồm:

 • Trả lời vào inbox của khách (Văn bản). Có thể mở rộng gửi dạng tin nhắn Văn bản và nút

 • Trả lời vào inbox của khách bằng Hình ảnh

 • Trả lời vào inbox của khách tin nhắn dạng Hình và nút

 • Trả lời vào inbox của khách dạng Carousel (ảnh chuyển động ngang)

 • Trả lời vào inbox của khách yêu cầu khách nhập liệu

 • Tương tác like comment của khách hàng

 • Trả lời comment của khách khi khách comment vào bài viết chạy kịch bản

 • Ẩn comment của khách khi khách comment vào bài viết chạy kịch bản

 • Trả lời đánh giá của khách khi khách để lại đánh giá sao trên Shopee

 • Gửi form chốt đơn: gửi link để khách điền thông tin chốt đơn hàng

 • Chuyển phễu: gắn phễu mới cho khách khi khách rơi vào kịch bản

 • Chuyển tag: gắn tag mới cho khách khi khách rơi vào kịch bản

 • Kích hoạt kịch bản khác: khi khách rơi vào kịch bản đầu thì sẽ chạy tiếp các kịch bản con

Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng kịch bản đơn giản thường dùng, tương ứng với từng điều kiện kích hoạt ở trên

Last updated