Phương thức thanh toán

Shop online có thể chủ động thêm các phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu thực tế của shop

Khi tạo đơn hàng, shop online sẽ cho khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Ví dụ: COD, Chuyển khoản ngân hàng,...

Để thêm phương thức thanh toán trên phần mềm, bạn vào Trang quản lý my.doopage.com chọn Cài đặt --> Phương thức thanh toán

Mặc định hệ thống có 2 phương thức thanh toán là Tiền mặt COD và Chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi nhấp vào nút, một khung pop up xuất hiện. Bạn điền tên phương thức thanh toán và mô tả ngắn gọn phương thức (nếu cần). Sau đó chọn Hoàn tất. Phương thức thanh toán mới sẽ xuất hiện trên danh sách Phương thức thanh toán. Và khi tạo đơn hàng thì có thể sử dụng phương thức thanh toán mới được thêm vào.

Last updated