Tạo bộ lọc tùy chỉnh

DooPage cho phép nhân viên tư vấn kết hợp các điều kiện lọc theo nhu cầu thường sử dụng để tạo nên các bộ lọc nhanh tùy chỉnh

Ví dụ: Bạn là nhân viên tư vấn. Bạn thường xuyên cần lọc khách hàng của Fanpage A, được gắn phễu tiềm năng, được gắn tag là sau 2 ngày nữa cần remind khách. Bạn có thể tạo một bộ lọc nhanh bao gồm tất cả các điều kiện trên để mỗi lần sử dụng sẽ nhanh hơn.

Tên bộ lọc nhanh và chọn icon-->sau đó nhấn Hoàn tất

Lưu ý:

Nếu bạn có quyền Chủ sở hữu/Quản lý trên DooPage, bạn có thể click chọn "Dùng chung cho tất cả nhân viên". Điều này có nghĩa là Bộ lọc nhanh bạn vừa tạo mới các nhân viên tư vấn khác cũng sẽ sử dụng được.

Bộ lọc nhanh bạn vừa tạo sẽ xuất hiện trên thanh menu bên trái. Bây giờ bạn có thể nhấn vào icon để lọc khách hàng theo điều kiện lọc mà bạn mong muốn

Last updated