Chăm sóc khách hàng bằng app DooPage

Trên màn hình quản lý, nhấn chọn mục Hộp thư đến để vào danh sách cuộc hội thoại trên app DooPage

Nhấn chọn một khách hàng cần tư vấn và nhấn vào nút “Tiếp nhận khách hàng này” để bắt đầu tư vấn

  • Đặt hàng: sau khi chốt đơn, nhân viên chọn đặt hàng để lên đơn hàng

  • Tag khách hàng: nhân viên sử dụng những thẻ tag được tạo chủ sở hữu/quản lý đã tạo sẵn gắn cho khách hàng, mục đích dễ dàng theo dõi trạng thái của khách hàng

  • Thêm Note: tạo ghi chú

  • Gửi hình: Gửi hình ảnh cho khách hàng

  • Giới thiệu qua cho sale khác

  • Kết thúc tư vấn

+ Để inbox trực tiếp cho khách hàng, bạn chỉ cần nhập nội dung tin nhắn vào ô chat ("Nhập vào tin nhắn") (1)

+ Để trả lời comment của khách hàng, bạn chọn Trả lời ngay dưới nội dung comment của khách hàng (2). Ngoài tùy chọn Trả lời, bạn cũng có thể chọn thêm Thích hoặc Ẩn comment

Last updated