DooPage
Search
K

Fanpage

Tích hợp Fanpage sẽ giúp bạn quản lý được toàn bộ inbox và comment trên Fanpage. DooPage cho phép bạn quản lý cùng lúc nhiều Fanpage
Bạn phải có quyền admin để có thể cấp quyền cho DooPage trên Fanpage
Ngay tại bước tạo tài khoản công ty, bạn đã có thể tích hợp Fanpage vào phần mềm để quản lý.
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, bạn có thể cập nhật danh sách Fanpage trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Trên my.doopage.com -->vào mục Fanpage--> bạn chọn nút Cập nhật lại
---> Chọn Chỉnh sửa cài đặt

Bước 2: Tích chọn các Fanpage cần thêm vào để quản lý

Bước 3: Chọn Tiếp---> Xong --->OK để Hoàn tất thao tác Cập nhật và Thêm Fanpage thành công.

Các tùy chọn trên Fanpage:

: di chuyển đến giao diện cài đặt lời chào, Persistent Menu, Ice-breaker​
: di chuyển trực tiếp đến giao diện chat với khách hàng
: xóa Fanpage đã thêm vào

Lưu ý:

Thông báo Xảy ra lỗi khi truy cập dữ liệu từ facebook, vui lòng cập nhật lại fanpage.

Bạn cần thao tác click nút
để cấp lại quyền cho phần mềm.
Hiện tại chỉ có tài khoản admin Fanpage được ghi nhận trên hệ thống DooPage (thường là tài khoản admin Fanpage đã kết nối tạo tài khoản công ty trên phần mềm lần đầu tiên hoặc tài khoản admin Fanpage đã từng yêu cầu DooPage chuyển quyền) mới có thể cập nhật Fanpage. Nên hãy đảm bảo khi Cập nhật danh sách Fanpage, bạn dùng đúng tài khoản này để cập nhật.

Trường hợp tài khoản admin Fanpage bị khóa, bị hạn chế

Nếu tài khoản admin Fanpage được ghi nhận trên hệ thống DooPage của bạn bị khóa hoặc bị Facebook hạn chế quyền, dẫn đến bạn không thể dùng tài khoản này để thao tác Cập nhật danh sách Fanpage, hoặc các thao tác like, ẩn comment, trả lời comment, nhắn tin từ phần mềm,... bạn vui lòng liên hệ với Fanpage DooPage để được hỗ trợ chuyển quyền tài khoản nhằm đảm bảo hoạt động bình thường trên tài khoản công ty.

Bạn cũng cần thiết lập DooPage là ứng dụng ưu tiên nhận comment và inbox trên Fanpage cần quản lý để sử dụng hiệu quả hơn