Fanpage

Tích hợp Fanpage sẽ giúp bạn quản lý được toàn bộ inbox và comment trên Fanpage. DooPage cho phép bạn quản lý cùng lúc nhiều Fanpage

Bạn phải có quyền admin để có thể cấp quyền cho DooPage trên Fanpage

Ngay tại bước tạo tài khoản công ty, bạn đã có thể tích hợp Fanpage vào phần mềm để quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, bạn có thể thêm, cập nhật Fanpage trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Trên my.doopage.com ->vào mục Kênh--> Click vào icon "+"-> Chọn Facebook Fanpage -> Chỉnh sửa cài đặt

Bước 2: Tích chọn các Fanpage cần cấp quyền vào để quản lý

Bước 3: Chọn Tiếp---> Xong --->OK để Hoàn tất thao tác Cấp quyền

Bước 4: Click chọn các Fanpage muốn kích hoạt trong Danh sách Fanpage -> Click Kích hoạt Fanpages

Các tùy chọn trên Fanpage:

Lưu ý:

Thông báo Lỗi: token hết hạn

Hiện tại chỉ có tài khoản admin Fanpage được ghi nhận trên hệ thống DooPage (thường là tài khoản admin Fanpage đã kết nối tạo tài khoản công ty trên phần mềm lần đầu tiên hoặc tài khoản admin Fanpage đã từng yêu cầu DooPage chuyển quyền) mới có thể cập nhật Fanpage. Nên hãy đảm bảo khi Cập nhật danh sách Fanpage, bạn dùng đúng tài khoản này để cập nhật.

Trường hợp tài khoản admin Fanpage bị khóa, bị hạn chế

Nếu tài khoản admin Fanpage được ghi nhận trên hệ thống DooPage của bạn bị khóa hoặc bị Facebook hạn chế quyền, dẫn đến bạn không thể dùng tài khoản này để thao tác Cập nhật danh sách Fanpage, hoặc các thao tác like, ẩn comment, trả lời comment, nhắn tin từ phần mềm,... bạn vui lòng liên hệ với Fanpage DooPage để được hỗ trợ chuyển quyền tài khoản nhằm đảm bảo hoạt động bình thường trên tài khoản công ty.

Bạn cũng cần thiết lập DooPage là ứng dụng ưu tiên nhận comment và inbox trên Fanpage cần quản lý để sử dụng hiệu quả hơn

Cách thiết lập xem tại đây

Last updated