Trả hàng hoàn tiền

Trả hàng hoàn tiền trong trường hợp vì một lý do nào đó, khách hàng không muốn nhận 1 hoặc toàn bộ sản phẩm trong đơn hàng được giao.

Ví dụ: Khách đặt mua: 01 sản phẩm son dưỡng DHC màu đỏ, 01 sản phẩm son dưỡng DHC màu cam và 01 hộp kem dưỡng 6 in 1 Nameraka. Tuy nhiên, shop đóng gói và giao cho khách 02 son DHC màu cam và 01 hộp kem dưỡng 6 in 1 Nameraka. Khách hàng muốn trả lại 01 son dưỡng DHC màu cam để hoàn lại tiền thay vì đổi hàng.

Chọn Trả hàng hoàn tiền, danh sách sản phẩm xuất hiện, chọn sản phẩm khách hàng muốn trả lại shop

Chọn hình thức Khách hàng tự giao hoặc Cửa hàng đến lấy

Đơn trả hàng hoàn tiền được tạo với Ghi chú “ Đây là đơn hàng trả hàng hoàn tiền cho đơn hàng #Mã đơn hàng cũ”

Bạn chọn các thông tin như xử lý 01 đơn hàng bình thường và nhấn Xác nhận để hoàn tất

Last updated