Cài đặt Ice-breaker (Gợi ý)

Ice-breaker (Gợi ý) được Facebook giới thiệu như một phương thức để khách hàng có thể dễ dàng bắt đầu trò chuyện với Fanpage với một list các câu hỏi thường gặp.

Các câu hỏi được cài đặt trong Ice - breaker chỉ hiển thị đối với khách hàng lần đầu tiên mở khung chat tin nhắn để inbox cho Fanpage

Các cài đặt Ice-breaker trên Fanpage từ phần mềm DooPage

Chọn Kênh —> Fanpage —> click vào nút bánh răng của Fanpage cần tạo Ice-breaker—> Gạt nút kích hoạt Gợi ý —> Chọn thêm gợi ý và điền nội dung các câu hỏi thường gặp bạn muốn hiển thị như Ice-breaker—> click Hoàn tất

Lưu ý: Nếu bạn cùng lúc kích hoạt nút Bắt đầu (Start Button) và Ice-breaker, Facebook sẽ ưu tiên hiển thị Ice-breaker thay cho nút Bắt đầu

Để tạo câu trả lời hiển thị khi khách hàng click vào các nút Ice-breaker tương ứng, bạn sẽ thiết lập trong mục Kịch bản trên DooPage

Last updated