DooPage
Search
K

Cài đặt Ice-breaker (Gợi ý)

Ice-breaker (Gợi ý) được Facebook giới thiệu như một phương thức để khách hàng có thể dễ dàng bắt đầu trò chuyện với Fanpage với một list các câu hỏi thường gặp.
Các câu hỏi được cài đặt trong Ice - breaker chỉ hiển thị đối với khách hàng lần đầu tiên mở khung chat tin nhắn để inbox cho Fanpage
Hiển thị Ice-breaker trên Fanpage
Các cài đặt Ice-breaker trên Fanpage từ phần mềm DooPage
Chọn Kênh —> Fanpage —> click vào nút bánh răng của Fanpage cần tạo Ice-breaker—> Gạt nút kích hoạt Gợi ý —> Chọn thêm gợi ý và điền nội dung các câu hỏi thường gặp bạn muốn hiển thị như Ice-breaker—> click Hoàn tất
Lưu ý: Nếu bạn cùng lúc kích hoạt nút Bắt đầu (Start Button) và Ice-breaker, Facebook sẽ ưu tiên hiển thị Ice-breaker thay cho nút Bắt đầu