Tạo đơn hàng có ưu đãi cho khách hàng

Trường hợp đơn hàng của bạn có ưu đãi khuyến mãi cho khách hàng:

(2) Bạn có thể lựa chọn hình thức Giảm giá theo phần trăm hoặc theo số tiền

(3) Điền giá trị khuyến mãi, lý do khuyến mãi, số tiền sau giảm sẽ hiển thị trên đơn hàng.

(4) Sau đó nhấn vào nút Xác nhận.

Last updated