DooPage
Search
K

Tạo đơn hàng có ưu đãi cho khách hàng

Trường hợp đơn hàng của bạn có ưu đãi khuyến mãi cho khách hàng:
(1) Bạn lựa chọn thay đổi tổng tiền bằng cách nhấp vào biểu tượng Thay đổi tổng tiền
bên cạnh số tiền.
(2) Bạn có thể lựa chọn hình thức Giảm giá theo phần trăm hoặc theo số tiền
(3) Điền giá trị khuyến mãi, lý do khuyến mãi, số tiền sau giảm sẽ hiển thị trên đơn hàng.
(4) Sau đó nhấn vào nút Xác nhận.
(5) Nhấn vào biểu tượng Đặt hàng
để tự Tạo đơn cho khách (bạn tự điền thông tin khách hàng) hoặc Gửi phiếu điền thông tin để khách hàng tự điền.