Hướng dẫn sử dụng mã coupon theo gói cước

Vào mục Thanh toán --> Thanh toán cước trên https://my.doopage.com

Nếu mã voucher bạn sử dụng theo gói cước (ưu đãi sử dụng phần mềm theo một gói cước nhất định). Bạn nhập mã coupon vào mục Mã ưu đãi, click Kiểm tra ---> Thông tin mã ưu đãi theo gói cước sẽ hiển thị ---> click Sử dụng để bắt đầu dùng phần mềm.

Last updated