Thêm nhanh thẻ gắn phễu khách hàng

Nếu bạn là Chủ sở hữu hoặc có quyền Marketer, trên https://center.doopage.com, bạn cần gắn phễu cho khách hàng đang chat nhưng nội dung nhãn này chưa có trong bộ phễu đang dùng, bạn có thể thêm nhanh phễu khách hàng để gắn cho khách đó.

Bạn chọn vào ô phễu khách hàng (Mặc định là CXĐ), kéo xuống cuối cùng danh sách phễu rồi chọn +Thêm mới

Điền Tên phễu khách hàng mới theo nhu cầu sử dụng rồi nhấn nút Hoàn tất, phễu mới sẽ được thêm vào danh sách để các Tư vấn viên chat sử dụng gắn phễu khi chat với khách hàng.

Last updated