7. Tại sao nhân viên của tôi không thể đăng nhập vào app DooPage?

Nếu gặp tình huống này, bạn hãy thông báo cho nhân viên của mình truy cập vào website center.doopage.com trên máy tính hoặc trình duyệt điện thoại để đăng nhập lần đầu tiên. Sau đó, nhân viên của bạn có thể đăng nhập vào app DooPage và sử dụng bình thường

Last updated