Trả hàng đổi hàng

Trả hàng đổi hàng khi shop giao nhầm sản phẩm trong đơn hàng. Shop giao lại sản phẩm đúng cho khách

Ví dụ: Khách đặt mua: 01 sản phẩm son dưỡng DHC màu đỏ, 01 sản phẩm son dưỡng DHC màu cam và 01 hộp kem dưỡng 6 in 1 Nameraka. Tuy nhiên, shop đóng gói nhầm và giao cho khách 02 son DHC màu cam và 01 hộp kem dưỡng 6 in 1 Nameraka. Shop nhờ khách gửi lại 01 son DHC màu cam để shop đổi lại thành sản phẩm 01 son DHC màu đỏ.

Chọn Trả hàng đổi hàng, danh sách sản phẩm xuất hiện, chọn sản phẩm khách hàng cần giao trả lại shop

Chọn hình thức Khách hàng tự giao hoặc Cửa hàng đến lấy.

Sau đó danh sách sản phẩm cần đổi lại cho khách xuất hiện, chọn Sản phẩm đổi lại rồi nhấn nút Xác nhận

Đơn đổi hàng được tạo với Ghi chú “ Đây là đơn hàng đổi sản phẩm cho đơn hàng #Mã đơn hàng cũ”.

Bạn chọn các thông tin như xử lý 01 đơn hàng bình thường và nhấn Xác nhận để hoàn tất

Last updated