Tự động nhắn tin khi khách hàng inbox cho Fanpage

Case: Khi khách hàng nhắn tin cho Fanpage tại thời điểm lượng tin đổ về đông, nhân viên chưa kịp trả lời. Bạn có thể tạo một kịch bản tự động nhắn tin cho khách với các bước sau:

  • Sau 2 phút sẽ tự động gửi tin nhắn cho khách (để khách hàng có cảm giác phải đợi nhưng không cần đợi quá lâu) mong khách thông cảm vì chưa thể trả lời ngay

  • Gửi thông tin cơ bản về shop để khách xem trước

  • Gửi thông tin liên hệ trực tiếp nếu khách đang cần tư vấn gấp

Bước 1: Tạo điều kiện kịch bản khi nhận tin nhắn

Trênhttps://my.doopage.com/dashboard/scenario, click chuột phải vào vùng làm việc trống, chọn Thêm kịch bản

Thêm điều kiện kích hoạt khi nhận tin nhắn

Chọn Thêm điều kiện kích hoạt

—> Điền thông tin kịch bản bao gồm: Tên kịch bản, độ ưu tiên, Kênh sẽ chạy kịch bản, Thời hạn (nếu có)

—> Gạt nút kích hoạt Khi nhận tin nhắn

—> Chọn thời gian Và không lặp lại với cùng một người trong vòng: ... để không chạy trùng kịch bản nếu khách tiếp tục nhắn tin

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Lưu ý: Nếu bạn không thiết lập từ khóa trong nội dung inbox của khách hàng. Hệ thống sẽ hiểu với bất kỳ tin nhắn nào, kịch bản cũng sẽ trả lời. Nên để đảm bảo trải nghiệm khách hàng, bạn cần Chọn thời gian trong mục Và không lặp lại với cùng một người trong vòng:... để khi khách hàng tiếp tục nhắn tin trong thời gian này, kịch bản sẽ không tiếp tục chạy.

Bước 2: Tạo hành động trả lời khi nhận tin nhắn

Chọn Thêm hành động

—> Chọn trì hoãn: cài đặt 2 phút, để sau 2 phút từ tin nhắn của khách, hệ thống mới nhắn tin cho khách

—> Chọn văn bản: điền nội dung sẽ nhắn tin cho khách.

Thêm các nút call to action để điều hướng khách hàng: đến trang web (xem sản phẩm) hoặc chạy các kịch bản cung cấp thông tin khác (gửi tin khi khách click nút Chính sách ship hàng hoặc Chính sách đổi trả)

Bạn cũng có thể thêm thông tin khách hàng, ví dụ tên facebook khách hàng để cá nhân hóa bằng cách thêm mã thay thế

Các nội dung nhắn tin sẽ được gửi lần lượt cho khách theo thứ tự từ trên xuống

—> Click Hoàn tất để kết thúc

Cách kịch bản hoạt động

Last updated