Group Facebook (Nhóm công khai)

DooPage hỗ trợ tích hợp Group Facebook (Nhóm Công khai) mà bạn là admin để quản lý comment tập trung trên phần mềm

Bạn phải là admin của Group Facebook thì mới tích hợp được Group vào phần mềm DooPage

Thao tác tích hợp trên phần mềm

Bước 1: Tick chọn Group cần quản lý comment trong Cài đặt

Truy cập vào Group cần tích hợp bằng tài khoản facebook cá nhân là admin của Group và đồng thời là chủ sở hữu trên tài khoản DooPage --> chọn Quản lý (Settings) --> Cài đặt nhóm (Group Settings) --> Ứng dụng (Apps)

Trong danh sách Ứng dụng tìm kiếm và chọn Ứng dụng DooPage

Sau đó click Thêm để hoàn tất thao tác.

Bước 2: Cập nhật và kích hoạt danh sách Group trong phần mềm

Vào my.doopage.com --> Kênh --> Group (https://my.doopage.com/dashboard/group)

Sau khi cập nhật thành công, trong danh sách group sẽ hiển thị những Group đã được tick chọn ở bước 1. Kích hoạt Group bằng cách gạt nút kích hoạt từ màu xám chuyển sang xanh)

Comment trên Group Facebook sẽ được load trên giao diện center.doopage.com để bạn quản lý tin tập trung cùng những kênh online khác.

Lưu ý:

  • Group Facebook tích hợp phải là Group Công khai.

  • Hiện tại chỉ có tài khoản chủ sở hữu được ghi nhận trên hệ thống DooPage (thường là tài khoản chủ sở hữu đã kết nối tạo tài khoản công ty trên phần mềm lần đầu tiên hoặc tài khoản chủ sở hữu đã từng yêu cầu DooPage chuyển quyền) mới có thể Thêm Group. Nên hãy đảm bảo khi Thêm Group, bạn dùng đúng tài khoản này để cập nhật.

  • Comment trên Group Facebook sẽ có thể có độ trễ từ 5-15 phút tùy thuộc vào tốc độ dữ liệu Facebook gửi về phần mềm. Mỗi comment trên group là một ô chat trên DooPage.

  • Nếu bạn chưa kích hoạt group thành công, có thể do bạn chưa cài đặt ứng dụng trong group. Bạn có thể thao tác theo hướng dẫn để cài đặt ứng vào group.

  • DooPage hỗ trợ trả lời comemnt trực tiếp trên group bằng tài khoản admin group.

Khung dialog hiển thị nội dung bài post trong group để bạn thao tác Thích, Trả lời bình luận

Last updated