Pro - Kịch bản tự động gửi tin khi cập nhật Phễu/Tag khách hàng

Đây là tính năng Pro của DooPage, hỗ trợ tự động gửi tin nhắn theo kịch bản thiết lập sẵn cho các nhóm khách hàng, dựa trên Phễu và tag khách hàng

Tùy thuộc vào mục đích và nhu cầu của từng shop để đưa ra những kịch bản tự động chăm sóc khách hàng theo phễu, tag phù hợp.

DooPage sẽ đưa ra một vài ví dụ set up kịch bản để bạn dễ hình dung cách thức tính năng này hoạt động và ứng dụng theo nhu cầu thực tế.

Lưu ý: Đối với kênh online Fanpage, tính năng tự động nhắn tin chăm sóc theo phễu/tag khách hàng sẽ phải tuân theo chính sách gửi tin của Facebook.

Trong vòng 24h kể từ thời điểm tin inbox cuối cùng của khách cho Fanpage, có thể gửi được tin nhắn bình thường. Vì thế với tin loại này, để tăng khả năng gửi tin thành công cho khách hàng trên Fanpage, nhân viên nên gắn phễu/tag khách hàng trước hoặc ngay sau khi kết thúc cuộc hội thoại với khách.

Ngoài 24h kể từ thời điểm inbox cuối cùng của khách cho Fanpage, chọn 1 trong 3 mục đích gửi tin nhắn: Nhắc nhở, thay đổi lịch; Báo tình trạng đơn hàng, Báo sự cố. Và hãy đảm bảo nội dung tin nhắn phù hợp với mục đích gửi tin đã chọn.

Last updated