15. Cách xử lý khi kịch bản tự động không thể trả lời comment do chính sách của Facebook

Video hướng dẫn thiết lập kịch bản nâng cao:

Trong quá trình sử dụng tính năng Tự động trả lời comment và sau đó inbox thông tin cho khách hàng để báo giá sản phẩm trên DooPage, sẽ có trường hợp trên cùng 1 bài post chạy kịch bản, khách hàng này comment, kịch bản sẽ chạy thành công, khách hàng khác comment, kịch bản sẽ chạy thất bại.

(Bạn có thể theo dõi lịch sử hoạt động của tính năng kịch bản tự động trả lời comment và inbox trong mục Kịch bản trên my.doopage.com: https://my.doopage.com/dashboard/rules)

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống này. (ví dụ: khách hàng chặn tin nhắn của người lạ, khách hàng của bạn nhỏ hơn 18 tuổi,...theo cơ chế của Facebook, Fanpage sẽ không được phép inbox trước cho những người dùng này nếu họ chưa inbox trước cho Fanpage)

DooPage cho phép bạn cấu hình kịch bản thay thế để xử lý trong trường hợp kịch bản báo giá tự động không thể inbox cho khách:

Bước 1: Tắt kích hoạt và kích hoạt lại Fanpage cần áp dụng kịch bản (vào mục Fanpage trên my.doopage.com --->Gạt nút tắt kích hoạt Fanpage rồi mở lại để hệ thống đăng ký sử dụng với Facebook)

Bước 2 : Tạo kịch bản Trả lời comment, nội dung trả lời thiết lập yêu cầu khách nhấp vào đường link có dạng: https://m.me/<PAGE_NAME>?ref=<từ khóa>,sku_{sku_id} ---> Lưu kịch bản

Trong đó:

  • <PAGE_NAME>: Bạn truy cập vào Fanpage cần tạo kịch bản --->Giới thiệu ---> Thông tin liên hệ ---> m.me/<PAGE_NAME>(ví dụ trong hình PAGE_NAME là amurathoitrang)

  • <từ khóa>: từ khóa do bạn tự đặt để sử dụng (như ví dụ <từ khóa> là baogia)

Bước 3 : Tạo kịch bản inbox thông tin cho khách hàng trong trường hợp kịch bản ban đầu inbox thất bại (đây là kịch bản thay thế và chỉ gửi nếu khách nhấp vào link https://m.me/<PAGE_NAME>?ref=<từ khóa>,sku_{sku_id} đã gửi ở Bước 2):

Chọn Tên kịch bản --> Kênh bán hàng --> kích hoạt tùy chọn Khi vào m.me/<page>?ref=<ref> --> gõ từ khoá vào mục Ref có chứa keywords --> Chọn Văn bản và thêm nội dung thay thế vào -->Nhấn Lưu kịch bản

Lưu ý: Kích hoạt tùy chọn " Khi vào m.me/<page>?ref=<ref>". Trong mục Ref có chứa keywords: gõ <từ khóa> ở Bước 2

Last updated