2. Tôi có thể tự động ẩn comment của khách hàng trên facebook không?

Bạn có thể vào mục Cài đặt trên my.doopage.com để thiết lập tính năng Tự động ẩn và bỏ ẩn comment. Để kích hoạt tính năng này, bạn gạt nút kích hoạt chuyển xanh. Mặc định sau 1 tuần hệ thống sẽ cho hiện lại những comment đã ẩn.

Nếu bạn chọn Không bao giờ bỏ ẩn, hệ thống sẽ ẩn comment mãi mãi

Last updated