10. Tại sao tôi bị Facebook thông báo chặn Trả lời comment/Trả lời tin nhắn?

Nguyên nhân:

Vì Facebook đã nâng cấp bảo mật để hạn chế tình trạng tài khoản bị lấy token để sử dụng vào mục đích Spam

Nên nếu trong một thời gian ngắn, 1 tài khoản Fanpage/Facebook cá nhân cùng trả lời comment/trả lời tin nhắn với nội dung giống nhau hoàn toàn, có thể tài khoản đó sẽ bị Facebook tạm thời chặn tính năng trả lời comment/trả lời tin nhắn để kiểm tra.

Do đó trong một số trường hợp bạn sử dụng tính năng kịch bản tự động trả lời comment/tự động trả lời tin nhắn hoặc tính năng Trả lời nhanh với số lượng kịch bản lớn, hoạt động liên tục sẽ gặp phải tình trạng này

Hướng xử lý:

DooPage có hỗ trợ lấy Tên/Tên đầy đủ của khách hàng. Trong quá trình thiết lập các loại kịch bản, bạn có thể chèn Tên/Tên đầy đủ của khách hàng vào nội dung trả lời comment/trả lời tin nhắn để cá nhân hóa và hạn chế tình trạng nội dung trả lời bị trùng lặp hoàn toàn

Đối với kịch bản Trả lời nhanh, bạn có thể tạo ra nhiều nội dung trả lời giống nhau về ý những khác từ ngữ để hạn chế tình trạng nội dung trả lời tin nhắn giống nhau.

Ví dụ:

Nếu cung cấp thông tin size sản phẩm có thể xây dựng nhiều mẫu Trả lời nhanh:

+ Dạ sản phẩm này bên em có size S, M, L ạ

+ Sản phẩm này còn size S, M, L bạn nhé

+ Shop còn size S, M, L ạ

Last updated