Live chat (Website)

DooPage hỗ trợ tích hợp live chat website vào hệ thống để quản lý tin nhắn từ chatbox trên website

Bước 1: Tại Trang quản lý my.doopage.com, chọn mục Kênh -> Click vào biểu tượng dấu "+" -> Website

Bước 2: Điền tên miền Website và Chọn màu cho ô chatbox

Lưu ý: Tên miền không chứa http hoặc https

Sau đó click vào nút Hoàn tất để tích hợp thành công Live chat trên phần mềm

Bước 3: Nhúng mã script để hiển thị chatbox trên Website của bạn

Sau khi thêm tên miền website vào phần mềm, pop up mã nhúng sẽ xuất hiện

-> Copy mã nhúng và chèn mã nhúng và cuối website của bạn (Footer)

Kênh live chat website được thêm thành công vào phần mềm

Các tùy chọn trên Live chat:

Ô Chatbox sẽ hiển thị trên website của bạn:

Mỗi khi khách hàng chat qua chatbox của webiste, bạn có thể dùng DooPage để trả lời khách hàng.

Lưu ý:

 • Chatbox của DooPage có lưu trữ lịch sử hội thoại dựa vào cookie của trình duyệt. Nếu những lần sau khách hàng vẫn dùng trình duyệt đó để chat với website của bạn thì bạn hoàn toàn có thể theo dõi lịch sử đọan hội thoại trước đó giữa bạn với khách hàng.

 • Nếu muốn thay đổi logo nút live chat, bạn vui lòng liên hệ Fanpage DooPage và cung cấp hình ảnh logo dạng file .png, tỷ lệ ảnh 1:1 để đội ngũ kỹ thuật DooPage hỗ trợ thay thế

 • Bạn có thể thay đổi vị trí hiển thị nút live chat bằng cách sửa đổi thay đoạn mã và sửa đổi thông số rightbottom trên đoạn code như sau:

Thay đổi đoạn code:

Doopage.LiveChat.init();

Thành :

 Doopage.LiveChat.init({
   config: {
    global: {
     defaultPosition: {
      top: null,
      left: null,
      right: 20,
      bottom: 20,
     },
    },
   },
  });

Last updated