3. Làm sao để tôi có thể phân biệt được inbox và comment trên DooPage?

DooPage gom comment và inbox từ các kênh online về một nơi theo từng khách hàng để nhân viên tư vấn có thể bám sát và tư vấn tập trung khách hàng.

++ Comment sẽ có cấu trúc như sau:

  • Comment tại: [Tên Fanpage/Facebook cá nhân]

  • Link nội dung bài Post khách hàng comment

  • Nội dung comment của khách hàng

  • Cụm nút chức năng để reply comment lần lượt từ trái sang phải: Thích comment, Trả lời comment, Ẩn comment

  • Dùng nút Trả lời để trả lời comment trên Fanpage

++ Inbox sẽ được hiển thị như sau:

  • Inbox tại: [Tên kênh online]

  • Nội dung inbox của khách hàng

  • Mặc định khi tư vấn viên nhập nội dung trả lời trên khung chat của DooPage, hệ thống sẽ inbox trực tiếp cho khách hàng.

Last updated